خارک جزیره مرجانی

تقدیم به همه ی خارگی های عزیز

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

نوشته شده در 89/08/29ساعت 12:52 بعد از ظهر توسط مینا| |Photo: I LOVE YOU KHARG :D

نوشته شده در 91/09/20ساعت 11:8 قبل از ظهر توسط مینا| |Photo: ‎آهو به درخواست دوستان عزیزم ...‎

Photo by:https://www.facebook.com/kharg.island

نوشته شده در 91/09/20ساعت 11:4 قبل از ظهر توسط مینا| |ذکر منبع روی عکس :)

نوشته شده در 91/09/20ساعت 11:0 قبل از ظهر توسط مینا| |


Photo by:https://www.facebook.com/kharg.island

نوشته شده در 91/09/20ساعت 10:58 قبل از ظهر توسط مینا| |Photo by:https://www.facebook.com/kharg.island

نوشته شده در 91/09/20ساعت 10:57 قبل از ظهر توسط مینا| |Photo by :https://www.facebook.com/kharg.island

نوشته شده در 91/09/20ساعت 10:54 قبل از ظهر توسط مینا| |


Photo:https://www.facebook.com/kharg.island

نوشته شده در 91/09/20ساعت 10:51 قبل از ظهر توسط مینا| |


عکس هوایی جزیره خارگ برگرفته از گوگل ارث

                                     

نوشته شده در 91/06/19ساعت 3:3 بعد از ظهر توسط مینا| |


1- آدم که گشنشُ بی]گشنش وُبی[ بَرد هم اَخُ.(âdam ke gošnašobi bard ham axo):آدم که گرسنه اش شد سنگ هم می خورد.

2- آردمِ بختمِ اُربیزمِ الاگِم کرده.(ardme bextme orbizme allâgem kerdeâ):آردم را بیخته ام،آردبیزم را آویخته ام.

3- از کیسَی خلیفه اَبَخشَنِه.(az kisey xalife abaxšane): از کیسه ی خلیفه می بخشد.

4- سی کس بمرگ که سیت تو بگره (si kas bemerg ke sit tow begere): برای کسی بمیر که برایت تب کند(بگیرد).

5- جُیی بِشُره که عرب نی اش کردُند.(joyi bešore ke arab neyeš kardond):جایی رفت که عرب نی انداخت.

6- دارک خدَ(خدا) اهوازش نی.(dârake xoda ahvâzeš ni): چوب خدا صدا ندارد.

7- حدی راس از بچک اشنفه.(hadi râs az bečak ešnofe): حرف راست را از بچه بشنو.

8- خدَ خرشِش اِشنخته که شاخ سیشش نداره.

Sišeš nedâre) : (xoda xaršeš ešnaxte ke šâx خدا خر را شناخته که شاخش نداده.

9- مرخک یک پُی شه(پُیش هِه).(morxak yak poyše): مرغ یک پا دارد.

10- نادو نه ادونه نه پرس اکنه.(nâdo ne adone ne pors akone): نادان نه می داند نه می پرسد.

برگرفته از کتاب: از آراکیا تا خارگ نوشته عبدلله امانی

نوشته شده در 91/06/19ساعت 2:58 بعد از ظهر توسط مینا| |